Sàn giao dịch bất động sản Batdongsankygui.vn

Nguyễn Thị Thảo Vy

nguyenthithaovy.021099@gmail.com

VCN Phước Long 2 – Giá ưu đãi từ nhà đầu tư

VCN Phước Long 2 – Giá ưu đãi từ nhà đầu tư

VCN Phước Long 2 – Giá ưu đãi từ nhà đầu tư

5.50 tỷ
100 m²
Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
13/10/2021

Bán căn hộ cao cấp Imperium – Giá F0 cho nhà đầu tư

Bán căn hộ cao cấp Imperium – Giá F0 cho nhà đầu tư

Bán căn hộ cao cấp Imperium – Giá F0 cho nhà đầu tư

1.64 tỷ
42 m²
Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
17/09/2021