Sàn giao dịch bất động sản Batdongsankygui.vn

Vũ Hùng Tân

tanvuhung@gmail.com

TOÀ VĂN PHÒNG – 8 TẦNG THANG MÁY - TÂY SƠN, ĐỐNG ĐA

TOÀ VĂN PHÒNG – 8 TẦNG THANG MÁY - TÂY SƠN, ĐỐNG ĐA

TOÀ VĂN PHÒNG – 8 TẦNG THANG MÁY - TÂY SƠN, ĐỐNG ĐA

34 tỷ
89 m²
Quận Đống Đa, Hà Nội
29/07/2021