Sàn giao dịch bất động sản Batdongsankygui.vn

Võ Lộc Thiện

volocthien2661996@gmail.com

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh, TP.HCM

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh, TP.HCM

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh, TP.HCM

300 triệu
34 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021

Căn hộ Duplex giá 360tr 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

Căn hộ Duplex giá 360tr 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

Căn hộ Duplex giá 360tr 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

430 triệu
34 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/07/2021

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

430 triệu
34 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/07/2021

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh Tp. HCM

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh  Tp. HCM

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh Tp. HCM

300 triệu
34 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
31/07/2021

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh - Tp.HCM

300 triệu
34 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/07/2021

Duplex 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh TP.HCM

Duplex 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh TP.HCM

Duplex 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh TP.HCM

300 triệu
0 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
10/07/2021

Căn hộ 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh TP.HCM

Căn hộ 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh TP.HCM

Căn hộ 1PN 34m2 Nơ Trang Long, Q.B.Thạnh TP.HCM

300 triệu
34 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
07/07/2021

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh

Căn hộ Duplex 1PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh

300 triệu
34 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/07/2021

Căn hộ Duplex 21PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh

Căn hộ Duplex 21PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh

Căn hộ Duplex 21PN 34m2 Gia Bình Home, Q.B.Thạnh

300 triệu
34 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/07/2021