Sàn giao dịch bất động sản Batdongsankygui.vn

nguyễn đăng hân

danghan.dhkt@gmail.com

Bán đất Kim Bôi 100% có nước KHOÁNG NÓNG

Bán đất Kim Bôi 100% có nước KHOÁNG NÓNG

Bán đất Kim Bôi 100% có nước KHOÁNG NÓNG

Thỏa thuận
5000 m²
Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
03/10/2020

Bán 1100m2 khuôn viên nghỉ dưỡng hoàn thiện.

Bán 1100m2 khuôn viên nghỉ dưỡng hoàn thiện.

Bán 1100m2 khuôn viên nghỉ dưỡng hoàn thiện.

Thỏa thuận
1100 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
03/10/2020

Bán 1600m2 đất nghỉ dưỡng lương sơn tuyệt phẩm

Bán 1600m2 đất nghỉ dưỡng lương sơn tuyệt phẩm

Bán 1600m2 đất nghỉ dưỡng lương sơn tuyệt phẩm

Thỏa thuận
1628 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
03/10/2020